Marţi, 23 Iulie 2024
Acasă Servicii Portofoliu Contact

Bine aţi Venit !Zada SA Codlea

Societatea comercială ZADA S.A este înfiinţată din anul 1992, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/2411/1992.

Continuatoarea tradiţiei şi experienţei în muncă ale TCInd Brasov din care s-a desprins, S.C ZADA S.A a înregistrat o evoluţie ascendentă an de an, fiind cunoscută atât în judeţul Brasov cât şi in alte zone ale ţarii unde a executat de-alungul anilor lucrări importante, de mare diversitate şi complexitate sporită.

Ancorată puternic în realitatea vieţii economice, printr-o structură organizatorică flexibilă, uşor adaptabilă comenzii sociale, S.C ZADA S.A Codlea şi-a păstrat atât beneficiarii tradiţionali, dar a cucerit an de an noi pieţe de desfăşurare a activităţii de construcţii.

Obiectul activităţii de bază al societaţii — "Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă" — este realizat prin urmatoarele subunităţi proprii:

  • Şantiere zonale şi puncte de lucru
  • Staţie de betoane şi mortare
  • Atelier de confecţii metalice
  • Atelier de fasonat oţel beton
  • Atelier de cofraje si tamplarie
  • Poligon de prefabricate


S.C ZADA S.A Codlea dispune de personal calificat, condus de un grup de specialişti în domeniu sub deviza "CALITATE-SERIOZITATE-PROFESIONALISM" capabil să răspundă tuturor exigenţelor de performantă a utilizatorilor.